ต้นไม้ประจำโรงเรียน

 

 

 

 

“ต้นปาริชาต”

ปาริชาต (ทองหลางลาย , ทองหลางด่าง) มี ใบสีเขียว/เหลือง  ได้รับความเห็นชอบจากคณาจารย์และสภานักเรียนประมาณ 40 ปีกว่ามาแล้ว ให้เป็นต้นไม้ประจำโรงเรียนปลูกริมรั้วตลอดแนวถนน ต้นปาริชาตที่อยู่ข้างพระพุทธรูปประจำโรงเรียน เป็นต้นที่มีอายุยาวนานที่สุด รอดพ้นจากน้ำท่วมใหญ่ปี 2538 จะออกดอกสีแสดประมาณเดือนมกราคม/กุมภาพันธ์ เพื่อเตือนใจว่าใกล้สอบ และศิษย์ ม.3 ม.6 ใกล้วันที่จะจากสถาบัน

 

ข้อมูลจาก : นายไมตรี  ศุภเวที

 อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์